เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานแบบพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน 5 ครั้ง

โครงการสืบสานพระราชปณิธานแบบพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว และ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (จัดสรรงบประมาณ ผ่านสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20,000 บาท) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) กิจกรรมแจกกล้าผักและเมล็ดพันธ์ผัก 


โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแก๋ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จัดกิจกรรมแจกกล้าผักและเมล็ดพันธ์ผัก จำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนตำบลหนองแก๋ว  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: