เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

การขับเคลื่อนจริยธรรม

เลือกหัวข้อย่อย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 76 KB. 49

แชร์ให้เพื่อน: