เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 71 KB. 71
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 71 KB. 84
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 80 KB. 84
4 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 72 KB. 73
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 119 KB. 76
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 81 KB. 84
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 74 KB. 71
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 209 KB. 56
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 846 KB. 55
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 852 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: