เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) 445 KB. 29
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) 799 KB. 23
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.03 MB. 22
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) 871 KB. 13
5 ประการเรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 841 KB. 12
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567) 2.39 MB. 10
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 1.37 MB. 5

แชร์ให้เพื่อน: