เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

structureข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.062-9163332

นายศุภวัตร วิริยะรักษ์สันติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.081-9619172

นายเกษม อุปวงศิลป์

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.089-8383721

นายอุไร ฟูเดช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.094-6349795

นายเจริญ วงค์คำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.086-9198837


แชร์ให้เพื่อน: