เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อย่อย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.21 MB. 18
2 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน 1.04 MB. 19

แชร์ให้เพื่อน: