เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230


โทรศัพท์: 053-443062


โทรสาร: 053-443062 ต่อ 12


Email: nongkaew2561@gmail.com


Facebook Page : เทศบาลตำบลหนองแก๋วติดต่อส่วนราชการภายใน 0-5344-3062


Ø นายกเทศมนตรี ต่อ 14

Ø ปลัดเทศบาล ต่อ 13

Ø สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16

Ø กองคลัง ต่อ 11

Ø กองช่าง ต่อ 15

Ø กองการศึกษา ต่อ 16

Ø งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ต่อ 17

Ø งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 17

Ø โทรสาร ต่อ 11


เจ็บป่วยฉุกเฉิน/สายด่วน  24 ชั่วโมง 0-5348-3400


กู้ชีพ-กู้ภัย 0-5348-3400 หรือ 1669แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลหนองแก๋ว