เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

ประกาศ/คำสั่ง

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋ว (เพิ่มเติม)

แจ้งผู้เสียภาษีให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นแก้ไขข้อมูลภายใน15วัน
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ติดต่อสอบถาม กองคลัง 053-483173

แชร์ให้เพื่อน: