เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

มุม KM การจัดการความรู้

เลือกหัวข้อย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 พจนานุกรมสมรรถนะ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 715 KB. 33

แชร์ให้เพื่อน: