เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี

  • วันที่ 3 มิ.ย. 2563
  • อ่าน 5 ครั้ง

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี 

โดยมีกิจกรรมจิตอาสาปันสุข ตามนโยบายนายอำเภอหางดง ให้จัดกิจกรรม 3 วัด คือ 

วัดศรีสุพรรณ์ วัดศรีสว่าง วัดกำแพงงาม เทศบาลตำบลหนองแก๋วร่วมกับอำเภอหางดง 

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา   ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปมอบให้กลุ่ม

เปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองแก๋วแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: