เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 141 KB. 66

แชร์ให้เพื่อน: