เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อย่อย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 116 KB. 105
2 ประกาศ ทต.หนองแก๋ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 155 KB. 47

แชร์ให้เพื่อน: