หัวหน้าส่วนราชการ

ทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล

รัชนีวรรณ ไทยคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จุรีรัตน์ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชวัลวิทย์ จุลเสฏฐพานิช

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชฎาภรณ์ ปาณะจำนงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


แชร์ให้เพื่อน: