เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

แผนการดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ส่วนที่ 1 84 KB. 29
2 บัญชีสรุปโครงการ 129 KB. 37
3 บัญชีโครงการ 617 KB. 34
4 บัญชีครุภัณฑ์ 271 KB. 32

แชร์ให้เพื่อน: