เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์ จอมแปง

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

นายสุภาพ เขื่อนแก้ว

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

เขต 1

นายสว่าง ศรีวิลัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอิ่นคำ ใจแข็ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเจริญ ฝูงคน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอินสน สมคำหล้า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางจุฬีลักษณ์ จงอัจฉริยกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุเทพ บุญมี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

นายพิชิต จ๊ะเงา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนิคม ใจแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนพดล บุญเรือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประสงค์ อินทร์ชัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: