เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เลือกหัวข้อย่อย

สถิติการให้บริการ ปี 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2565 388 KB. 8
2 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 387 KB. 7
3 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2565 388 KB. 9
4 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนมกราคม 2566 387 KB. 8
5 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 387 KB. 7
6 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2566 387 KB. 12
7 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนเมษายน 2566 388 KB. 14
8 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 388 KB. 8
9 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 388 KB. 7
10 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 388 KB. 8
11 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 388 KB. 8
12 สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำเดือนกันยายน 2566 387 KB. 14

แชร์ให้เพื่อน: