เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

สรงน้ำพระธุาตวัดสันทราย

วันที่ 8 มิ.ย. 2562

อ่าน 141 ครั้ง

สรงน้ำพระธุาตวัดสอาดกุญชร

วันที่ 27 พ.ค. 2562

อ่าน 139 ครั้ง