เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

แผนป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563 370 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: