เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

แผนป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลหนองแก๋ว 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผน 821 KB. 16

แชร์ให้เพื่อน: