เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้ง/มอบอำนาจ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 222/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 252 KB. 88
2 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 431/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว 78 KB. 89
3 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 323/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 78 KB. 88
4 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 325/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 78 KB. 94
5 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 326/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 78 KB. 104
6 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 324/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 78 KB. 89
7 คำสั่ง ทต.หนองแก๋ว ที่ 68/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว 80 KB. 89
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 930 KB. 68
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 238 KB. 89

แชร์ให้เพื่อน: