เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

markerสถานที่สำคัญตำบลหนองแก๋ว

เลือกประเภทสถานที่

ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬาหมู่บ้าน

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2566
  • 102 ครั้ง

สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย มีดังนี้

1.สนามกีฬา / ลานกีฬาตำบลหนองแก๋ว

2.สนามเปตอง ม. 2

3.สนาวอลเลย์บอล หมู่ 2 บ้านสันปูเลย

4.ลานออกกำลังกาย. 3 บ้านเหมืองง่า

5.สนามฟุตบอลบ้านบวก

6.สนามกีฬา . 5 บ้านร้องแหย่ง

7.สนามกีฬาหมู่ 6 บ้านยั้งปวน

8.ลานกีฬาบ้านสันทราย

9.ลานกีฬาบ้านหนองแก๋ว

10. ลานกีฬาบ้านสันทรายพัฒนา

11.สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองแก๋ว


แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: