เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

structureดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.0910691052

นายศุภวัตร วิริยะรักษ์สันติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว 1
โทร.0819619172

นายเกษม อุปวงศิลป์

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว 2
โทร.0898383721

นายเจริญ วงค์คำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.0869198837

นายอุไร ฟูเดช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
โทร.0946349795

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล
โทร.0910691053


แชร์ให้เพื่อน: