เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

-

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

--

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว 1

---

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว 2

----

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

-----

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว


แชร์ให้เพื่อน: