เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายประสิทธิ์ ไตรแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายศุภวัตร วิริยะรักษ์สันติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ วงค์คำ

เลขานายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายอุไร ฟูเดช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว


แชร์ให้เพื่อน: