เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

-

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

---

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

----

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

เขต 1

-

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

--

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

---

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

----

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

-----

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

-------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

--------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

---------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

----------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

-----------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

------------

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: