เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายขันคำ ไชยคำมูล

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

นายสวัสดิ์ จอมแปง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

เขต 1

นายอิ่นคำ ใจแข็ง

สมาชิกสภา เขต 1

นายขันคำ ไชยคำมูล

สมาชิกสภา เขต 1

นายสวัสดิ์ จอมแปง

สมาชิกสภา เขต 1

นายเจริญ ฝูงคน

สมาชิกสภา เขต 1

นายบุญเย็น ธงลังกา

สมาชิกสภา เขต 1

นายสว่าง ศรีวิลัย

สมาชิกสภา เขต 1

เขต 2

นายพิชิต จ๊ะเงา

สมาชิกสภา เขต 2

นายเกษม ปัญญา

สมาชิกสภา เขต 2

นายดวงแก้ว บุตรชัย

สมาชิกสภา เขต 2

นายสุภาพ เขื่อนแก้ว

สมาชิกสภา เขต 2

นายอุไร ฟูเดช

สมาชิกสภา เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: