เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มอาชีพสานเข่ง

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2562
  • 973 ครั้ง

กลุ่มอาชีพสานเข่ง

กลุ่มอาชีพสานเข่ง


กลุ่มอาชีพสานเข่ง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลิตสานเข่งเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป

 

สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5344-3062 ต่อ 17 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: