เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอมรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562

  • วันที่ 20 ส.ค. 2562
  • อ่าน 133 ครั้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 


        เทศบาลตำบลหนองแก๋ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอมรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 

             


        เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัย และเสริมสร้างองค์ความรู้การเผชิญเหตุการเพลิงไหม้ เมื่อเกิดสถานการณ์จริงให้แก่ อปพร.,เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล และบรูณาการร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว และอปท.ข้างเคียง

             

          

          

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: