เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

  • วันที่ 5 ก.ย. 2562
  • อ่าน 143 ครั้ง

การป้องกันอัคคีภัย


                


                 ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาด และเสมอไป เพราะเปรียบเสมือน ?ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ? และความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบกิจการเป็นจำนวนมากย่อม ?ไม่มีวันใดก็วันหนึ่ง? จึงควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัย


                  ในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็มีหลักการง่ายๆ ในการป้องกัน 5 ประการ คือ

        1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร ให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมด เก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดเป็นส่วน เช่น กระดาษ เศษไม้ผุ ฯลฯ อย่างกองไว้ในบ้านเรือใกล้บ้านเป็นอันขาด

        2. การตรวจตราซ่อมบำรุงบรรดาสิ่งที่นำมาใช้ในครัวเรือน เช่น สายไฟฟ้า ให้ตรวจดูสายไฟฟ้าภายในบ้านหากชำรุดหรือหมดสภาพ ขอให้เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนของท่านเองอย่าให้เข้าสุภาษิตที่ว่า ?เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"

3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสำนึกพึงระวัง เช่น
                     - อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ
                     - อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้
                     - อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานเขี่ยบุหรี่ หรือขยี้ดับ ไม่หมด
                     - อย่าใช้เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ำแห้ง
                     - อย่าหมกเศษผ้าขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุกเศษกระดาษไว้หลัง

ตู้เย็น
                     - อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มีคนดูแล
                     - อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้
      4. ความร่วมมือที่ดีจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ให้ไว้และปฏิบัติไว้เพื่อความปลอดภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
      5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ำเตรียมไว้สำหรับสาดรถเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียมทรายและถังดับเพลิงเคมีไว้ให้ถูกที่ถูกทางสำหรับดับเพลิงชั้นต้น และต้องรู้จักการใช้เครื่องดับเพลิงด้วย


บัญญัติ 10 ประการ

        เพื่อช่วยเหลือตนเอง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารบ้านเรือน และตึกแถว

    1. ควบคุมสติให้ได้อย่าตื่นเต้นตกใจ

    2. ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้เคียง

    3. ถ้าเพลิงมีขนาดเล็ก พอที่จะดับเพลิงเองได้ให้ใช้ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟ

    4. หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้รีบอพยพหนีออกจากพื้นที่ทันที และให้ปิดประตูห้องที่เกิดเพลิงไหม้

    5. การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้นอย่าใช้ลิฟต์เด็ดขาด

    6. หากบริเวณเส้นทางหนีไฟมีควันให้ก้มลงหมอบราบและคานไปบนพื้น

    7. ในกรณีไฟไหม้เสื้อที่สวมใส่ ให้อยุดนิ่งล้มตัวลงและนอนกับพื้นใช้มือ 2 ข้าง ปิดหน้าและเขนแนบลำตัวกลิ้งตัวทับไฟกลับไปกลับมาจนกระทั่งเปลวไฟมอดดับ

    8. หากต้องผ่านประตูใดๆ ก่อนเปิดประตู ให้ใช้มือแตะบานประตูหรือมือจับถ้ารู้สึกร้อน หรือมีควันลอดออกมาห้ามเปิดประตูเด็ดขาด

    9. หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องว่างรอบประตูและหน้าต่าง หรือเปิดหน้าต่างด้านนอกอาคารและใช้ผ้าโบกไปมาหรือไฟฉาย

    10. ไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทราบ เพื่อช่วยเหลือ


เมื่อเกิดไฟไหม้เราทำอย่างไร ?

        เมื่อเกิดไฟไหม้รายเล็กที่สามารถดับได้ให้รีบดับทันทีโดยใช้น้ำดับ หรือใช้น้ำยาเคมีดับเพลิงที่ทางเทศบาลติดตั้งไว้

        ถ้าเป็นไฟรายใหญ่ ไม่สามารถดับได้ ให้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน


การใช้น้ำยาเคมีดับเพลิ

- ยกออกจากที่ตั้ง

- ดึงสลักล็อกไกออก

- จับหัวฉีด กดไกฉีดไปที่ฐานของเพลิง ห่างประมาณ 1.5 เมตร
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: