เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • วันที่ 30 ส.ค. 2566
  • อ่าน 34 ครั้ง

         วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        โดยนายศุภวัตร  วิริยะรักษ์สันติ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋วเป็นประธานในพิธีเปิด

มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ตัวแทนหมู่บ้าน บ้านละ 3 คน , เจ้าของหอพัก และพนักงานเทศบาล

ตำบลหนองแก๋ว โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด

        ในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎีป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

        ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการดับไฟโดยใช้้ถังดับเพลิง และน้ำ ณ ศูนย์กู้ชีพเทศบาล

ตำบลหนองแก๋ว


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: