เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปสถานบริการสุขภาพ

  • วันที่ 16 ก.พ. 2566
  • อ่าน 52 ครั้ง

????????การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปสถานบริการสุขภาพ ????????


เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จึงประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เพื่อรวบรวมรายชื่อ เสนอคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป


โดยให้ท่านที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือฯ ติดต่อรับแบบลงทะเบียน พร้อมยืนยันตัวตนโดยให้ผู้นำชุมชนลงชื่อรับรอง จากนั้นนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี )


        ยื่นลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: