เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด "บัตรคนพิการ" อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

  • วันที่ 29 ก.ย. 2565
  • อ่าน 42 ครั้ง

กระทรวง พม. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนพิการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ตั้งแต่บัดนี้


นอกจากการแสดงบัตรคนพิการแล้ว แอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" สามารถให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การรับรู้สิทธิคนพิการและช่องทางการขอรับบริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับสายด่วนช่วยเหลือสังคม 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 ได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการของภาครัฐตามสิทธิที่พึงได้รับ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ออกประกาศการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีคนพิการที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน "บัตรคนพิการ" ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: