เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ประจำปี 2565

  • วันที่ 9 ส.ค. 2565
  • อ่าน 152 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดย นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว ได้มอบหมายให้ นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว หัวข้อ สูงวัยหัวใจ IT ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดมความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคี ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: