เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

  • วันที่ 30 มิ.ย. 2565
  • อ่าน 28 ครั้ง

วันที่ 16-23 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

ประจำปี โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่ๆ อสม. ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำในครัวเรือน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว หมู่ 1-หมู่ 9 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: