เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา

  • วันที่ 12 ก.ค. 2565
  • อ่าน 90 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างมารยาทชาวพุทธได้อย่างเหมาะสมตามวัย

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นการ์ตูนอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: