เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีด้วยกัน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุ

  • วันที่ 28 พ.ค. 2564
  • อ่าน 35 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีด้วยกัน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องปฏิบัติต่อไปนี้
(1) ให้บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน ?CM-CHANA? ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้ง จากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับคำแนะนำจากระบบ SMS ให้ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 08 - 4805 ? 3131
(3) กรณีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือย้ายมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการประจำ นักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน นักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุล เจ้าหน้าที่สถานกงสุล และครอบครัวหรือผู้ติดตาม นักท่องเที่ยว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักกันตนเอง (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
(4) ผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาทำธุรกิจหรือธุรกรรมในระยะเวลาสั้น ๆ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องถูกคุมไว้สังเกต (Control for Observation) ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: