เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอำนาจให้ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล

  • วันที่ 11 พ.ค. 2564
  • อ่าน 58 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอำนาจให้ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ครั้งแรกวันนี้ นายอิ่นคำ ใจแข็ง สมาชิกสภาเทศบาลอาวุโส ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวและได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ผลเป็นดังนี้
1. นายสวัสดิ์ จอมแปง ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
2. นายเจริญ ฝูงคน ได้รับเลือกเป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
3. นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดเทศบาล ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 จำนวน 1 สมัย ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564 วันที่ 17 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2564 กำหนด 30 วัน
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564 วันที่ 2 -31 สิงหาคม 2564 กำหนด 30 วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2564 วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 กำหนด 30 วัน
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2564 วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2564 กำหนด 30 วัน
5. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ทั้งนี้สภาเทศบาลตำบลหนองแก๋วจะได้กำหนดให้มีการประชุมสภา เพื่อให้นายเจริญ โนภีระ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว แถลงนโยบายต่อสภาก่อนที่จะเข้าบริหารงานต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: