เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563

  • วันที่ 30 ก.ย. 2563
  • อ่าน 76 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2563


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563

นำโดยท่านนายกเจริญ โนภีระ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้เชิญวิทยากร

จากโรงพยาบาลหางดง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูนักเรียน และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: