เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 2563

  • วันที่ 13 ส.ค. 2563
  • อ่าน 81 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลหนองแก๋วได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563 ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสันทราย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลหนองแก๋ว และประชาชนตำบลหนองแก๋ว โดยมีการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว ม.1-ม.9 พร้อมแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: