เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน 76 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: