เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 78 KB. 9

แชร์ให้เพื่อน: