เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 80 KB. 9

แชร์ให้เพื่อน: