เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 126 KB. 13
2 เอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัติ 5.38 MB. 17

แชร์ให้เพื่อน: