เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 61 KB. 7

แชร์ให้เพื่อน: