เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 บทนำ 84 KB. 24
2 บัญชีสรุปโครงการและครุภัณฑ์ ผด.01 129 KB. 25
3 บัญชีสรุปโครงการ ผด.02 617 KB. 28
4 บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ผด.02 271 KB. 23

แชร์ให้เพื่อน: