เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว 173 KB. 50

แชร์ให้เพื่อน: