เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

การป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทต.หนองแก๋ว 664 KB. 33

แชร์ให้เพื่อน: