เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางทัศพร  ขอดแก้ว - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นางทัศพร ขอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 128 KB. 93
2 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 242 KB. 86
3 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2561 7.99 MB. 62

แชร์ให้เพื่อน: