เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 128 KB. 73
2 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 242 KB. 51
3 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2561 7.99 MB. 37

แชร์ให้เพื่อน: