เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับวัดละโว้
  

 

 

วัดละโว้ ตั้งอยู่  70  หมู่ที่ 8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่


 

ตำนานวัดละโล้


 

พระนางจามเทวีได้เสด็จมาจากเมืองละโว้ เพื่อครองเมืองหริภุญไชย ในปี พ.ศ. 1205 ทรงมีพระประสงค์ จะนำพระพุทธรูปประจำพระองค์ที่นำมาจากกรุงละโว้ ไปไว้ที่ยอดดอยคำ   ในระหว่างทางที่ชักลากเชือกที่ผูกมัดที่ประทับพระพุทธรูป ได้ขาดลง จึงหยุดพักเพื่อทำการซ่อมแซม ปัจจุบันเรียกว่า บ้านยั้งปวน หรือวัดมงคลเกษม    ยั้ง แปลว่าหยุด    ปวน แปลว่าเชื่อกที่ผูกประทับพระพุทธรูป   เมื่อชักลากพระพุทธรูปได้ก็เคลื่อนต่อจนมาถึงบริเวณที่มีหนองน้ำเล็กๆ เต็มไปด้วยโคลน เป็นที่อาศัยของวัว ควายรกไปด้วยต้นไม้และเครือเถาวัลย์ ปรากฏว่าแท่นประทับพระพุทธรูปได้จมลงไปในหนองน้ำนั้น พระนางจามเทวีจึงได้ตรัสสั่งให้พวกเสนาอำมาตย์ตลอดจนถึงบริวารที่ติดตามได้ช่วยกันก่อฐานประดิษฐานองคพระพุทธรูปไว้ด้วยทรงคิดว่าพระพุทธรูปคงพึงพอใจที่จะประดิษฐาน ณ ที่นี่และรับสั่งให้เสนาอำมาตย์และบริวารที่ติดตามมาปลูกสร้างบ้าน เมือง เรียกว่า เวียงละโว้ และ สร้างวัด “ละโว้ในปัจจุบัน


ขอบพระคุณผู้รวบรวมข้อมูลและภาพประกอบ จาก  https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuk-tukatkorat&month=21-01-2016&group=24&gblog=293

 

 


 28 มิถุนายน 2554


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th