เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะหัวข้อวันที่
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู28 มิถุนายน 2554
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก28 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายพัฒนา 28 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก28 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก28 มิถุนายน 2554
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว28 มิถุนายน 2554
สอบราคาซื้อรถบรรทุก28 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน28 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว (ครั้งที่ 2)28 มิถุนายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมดินลูกรัง และหินคลุก ณ สนามกีฬา อบต.หนองแก๋ว หมู่27 มิถุนายน 2554

    ..... 4  5  6  7  [8] 


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th