เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับหัวข้อวันที่
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.8 ครั้งที่301 มิถุนายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.8 ครั้งที่401 มิถุนายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ สนามกีฬา ม.2 ครั้งที่601 มิถุนายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4 และม.9 ครั้งที่201 มิถุนายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ สนามกีฬา ม.2 01 มิถุนายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ม.6 ครั้งที่ 201 มิถุนายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก พร้อมปรับระดับ ถมดินลูกรัง ณ สนามกีฬา ตำบล23 เมษายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านหนองแก๋ว (ครั้งที่2)23 เมษายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาหลัก ณ หมู่ที่ 1 บ้านละโว้23 เมษายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านหนองแก๋ว (ครั้งที่3)23 เมษายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาครเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ ๖ บ้านยั้งปวน23 เมษายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ ๔ บ้านบวก และหมู่ที่ ๙ บ้านสันทร23 เมษายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับระดับถมดินลูกรัง ม.2 (ครั้งที่ 4)10 มีนาคม 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ครั้งที่ 2)10 มีนาคม 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 และ หมู่402 ธันวาคม 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 202 ธันวาคม 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับระดับถมดินลูกรัง ม.202 ธันวาคม 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู หมู่ 702 ธันวาคม 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 (ครั้งที่ 2)04 พฤศจิกายน 2554
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนและถมดิน 4 โครงการ (ครั้งที่ 2)04 พฤศจิกายน 2554

    ..... 4  5  6  7  [8]  9  10    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th