เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับหัวข้อวันที่
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ครั้งที่ 223 มิถุนายน 2558
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านสันปูเลย10 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ30 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาคารเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านร้องเหย่ง (ครั้งที่ 2 )30 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ถนนภายในชุมชน30 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ09 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ครั้งบที่ 503 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเรียบคลองชบประทาน ม.2 บ้านสันปูเลย-ม.4 บ้านบวก30 มกราคม 2558
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปิด ม.2 บ้าานสันปูเลย ครั้งที่ 420 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้าานสันปูเลย และ ม.8 บ้านหนองแก๋ว20 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ ถนนสายบ้านยั้งปวน-บ้านบวก20 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านร้องเหย่ง20 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านละโว้20 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ม.7 บ้านสันทราย, ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา20 มกราคม 2558
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ครั้งที่ 413 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ม.4 ม.5 ม.8 ม.2 ครั้งที่312 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ม.7 บ้านสันทราย ครั้งที่ 712 ธันวาคม 2557
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ครั้งที่ 321 พฤศจิกายน 2557
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ครั้งที่ 203 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารหลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว15 ตุลาคม 2557

     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th