เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะหัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล้ก ณ หมู่ 5 บ้านร่องแหย่ง25 มีนาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (ครั้งที่2)13 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก29 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เพิ่มเติม)19 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา : รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก19 สิงหาคม 2556
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย01 สิงหาคม 2556
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว01 สิงหาคม 2556
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียน การสอบวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก01 สิงหาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ10 กรกฎาคม 2556
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา10 กรกฎาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. ม.413 มิถุนายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 และ ม.813 มิถุนายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ/ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่อบต.หนองแก๋ว24 เมษายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย11 มีนาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 7,8,911 มีนาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านบวก11 มีนาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองแก๋ว ณ หมู่ที่ 211 มีนาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 611 มีนาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 1 บ้านละโว้26 ตุลาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก13 กันยายน 2555

     1  2  3  4  [5]  6  7  8    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th