เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับหัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอย 5/1 ม.421 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ม.7 บ้านสันทราย23 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ม.8 บ้านหนองแก๋ว23 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย2 ม.823 พฤศจิกายน 2559
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอย 7 ม.723 พฤศจิกายน 2559
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอย 11 ม.823 พฤศจิกายน 2559
ประกาศราคากลาง เสริมผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ ณ ซอย 2 ม.822 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว12 ตุลาคม 2559
ราคากลางโครงการวางท่อ PVC ท่อประปาหลัก ณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว 29 สิงหาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง 27 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 1 บ้านละโว้ 23 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน 24 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย 01 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า 27 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย 23 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 4 บ้านบวก 23 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ณ หมู่ที่ 9 บ้านสัน11 ธันวาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว14 ตุลาคม 2558
ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย11 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านร้อ11 สิงหาคม 2558

     1  2  3  [4]  5  6  7  8 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th