เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะหัวข้อวันที่
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ครั้งที่ 321 พฤศจิกายน 2557
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา ครั้งที่ 203 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารหลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว15 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว15 ตุลาคม 2557
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา 14 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง13 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะคอมนกรี21 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 สิงหาคม 2557
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบวก11 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านบวก (ครั้งที่ 2)11 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1บ้านละโว้,หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย,หมู่ที่ 28 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเอนกประสงค์และห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก28 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านเหมืองง่า,หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง28 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 4 บ้านบวก28 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายพัฒนา28 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเติมโดยเสริมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 2 จุด28 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ครั้งที่ 228 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และขยะมูลผอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว18 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว18 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ 7 บ้านสันทราย หมู่ 8 บ้านหนองแก๋ว25 มีนาคม 2557

     1  2  3  [4]  5  6  7  8    


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th