เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะหัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง เสริมผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ ณ ซอย 2 ม.822 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว12 ตุลาคม 2559
ราคากลางโครงการวางท่อ PVC ท่อประปาหลัก ณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว 29 สิงหาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง 27 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 1 บ้านละโว้ 23 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน 24 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย 01 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า 27 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย 23 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 4 บ้านบวก 23 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ณ หมู่ที่ 9 บ้านสัน11 ธันวาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว14 ตุลาคม 2558
ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย11 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านร้อ11 สิงหาคม 2558
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ครั้งที่ 223 มิถุนายน 2558
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านสันปูเลย10 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ30 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาคารเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านร้องเหย่ง (ครั้งที่ 2 )30 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ถนนภายในชุมชน30 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ09 กุมภาพันธ์ 2558

     1  2  3  [4]  5  6  7  8 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th