เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับหัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง รั้วสนามกีฬา ทต.หนองแก๋ว28 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง เสริมคอสะพาน ม.828 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายบ้านหนองแก๋ว- บ้านยั้งปวน27 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขยายผิวทาง ม.827 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านเหมืองง่า02 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอย7 ม.214 กุมภาพันธ์ 2560
ราคากลางโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านยั้งปวน07 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศราคากลาง ขยายผิวทาง คสล. ณ ม.607 กุมภาพันธ์ 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านร้องเหย่ง03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศราคากลาง กำแพงกันดิน คสล. ม.503 กุมภาพันธ์ 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์ OTOP ม.9 26 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา26 มกราคม 2560
ประกาศราคากลาง ราง คสล. ม.926 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.สายสันปูเลย-หนองแก๋ว ม.1 บ้านละโว้06 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 ม.2 บ้านสันปูเลย06 มกราคม 2560
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ม.206 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ม.2 บ้านสันปูเลย22 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 ม.2 บ้านสันปูเลย22 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลาง วางท่อ คสล. ซอย 7 ม.222 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 ม4 บ้านบวก21 ธันวาคม 2559

     1  2  [3]  4  5  6  7 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th