เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะหัวข้อวันที่
ประกาศผลการพิจารณา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน31 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา29 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี11 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.หนองแก๋ว ม.2 บ้านสันปูเลย07 สิงหาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูพร้อมฝาปิด ถ.สันปูเลย-หนองแก๋ว24 กรกฎาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.บ้านสันปูเลย-บ้านร้องเหย่ง ม.4 บ้านบวก24 กรกฎาคม 2560
ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6000ซีซีแบบอัดท้าย28 มิถุนายน 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ถ.สายเลียบคลองชลประทาน บ้านสันปูเลย-บ้านบวก20 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ม.2-420 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจร ม.420 มิถุนายน 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 ม.3 บ้านเหมืองง่า20 เมษายน 2560
ประกาศราคากลาง ขยายผิวทาง คสล. ณ ซอย 4 ม.320 เมษายน 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านร้องเหย่ง12 เมษายน 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอสะพาน และขยายผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก๋ว-ทรายมูล28 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง รั้วสนามกีฬา ทต.หนองแก๋ว28 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง เสริมคอสะพาน ม.828 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายบ้านหนองแก๋ว- บ้านยั้งปวน27 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขยายผิวทาง ม.827 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านเหมืองง่า02 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ซอย7 ม.214 กุมภาพันธ์ 2560

     1  [2]  3  4  5  6 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th