เทศบาลตำบลหนองแก๋วยินดีต้อนรับคะหัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์ OTOP ม.9 26 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสันทรายพัฒนา26 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.สายสันปูเลย-หนองแก๋ว ม.1 บ้านละโว้06 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 ม.2 บ้านสันปูเลย06 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ม.2 บ้านสันปูเลย22 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7 ม.2 บ้านสันปูเลย22 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 ม4 บ้านบวก21 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ม.7 บ้านสันทราย23 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ม.8 บ้านหนองแก๋ว23 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย2 ม.823 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว12 ตุลาคม 2559
ราคากลางโครงการวางท่อ PVC ท่อประปาหลัก ณ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว 29 สิงหาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง 27 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 1 บ้านละโว้ 23 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน 24 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย 01 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า 27 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย 23 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 4 บ้านบวก 23 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ณ หมู่ที่ 9 บ้านสัน11 ธันวาคม 2558

     1  [2]  3  4  5  6 .....   


เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5344-3062
copyright © 2556 nongkaew.go.th